Birds on Stamps – Lebanon 1965.

Lebanon issued stamps on Birds 23 Feb 1965.

17.5 Lebanese Piastre- Rock Patridge           20 Pia- Golden Oriole

32.5 Pis – European Bee-eater.

LEBANON 1965 BIRDS1
LEBANON 1965 BIRDS