Prishtina Half Marathon – Kosovo 2020

Kosovo issued a 1.80 euro stamp on Prishtina Half Marathon on 20 May 2020.

KOSOVO 2020 – PRISHTINA HALF MARATHON